KJENN STILLHETEN...Skoganvarre
Toll

Tollrelatert informasjon

 

Det viktigste du må huske om du krysser grensen er å overholde restriksjonene i forhold til hva du kan ta med. Reglene handler vanligvis om import av alkohol, sigaretter (og tobakksprodukter), husdyr og varer som bringes inn i Norge.

 

Oppdatert informasjon om tollreglementet finner du hos norske og finske tollmyndigheter.

 

Tollregion Nord-Norge
Tel: + 47 77 62 55 00
nordnorge@toll.no

 

Nasjonale tollmyndigheter i Finland:

Tel: 020 690 600
Erottajankatu 15-17 A, 4. krs
00101 Helsinki

where can you buy ventolin inhalers