KJENN STILLHETEN...Skoganvarre
Lakseparasitt

Mer informasjon om lakseparasitt

 

Lakseparasitt er en smittsom parasitt som er i stand til å ødelegge reproduksjonen i en elv i løpet av få år. Første gang Gyrodactylus salaris ble oppdaget i Norge var i 1975. Siden den gang har laksebestanden blitt ødelagt i fire av ti elver i Norge. Parasitten kan spre seg fra en fisk til en annen, men også gjennom vann, agn og annet utstyr. I verste fall utrydder den all fisk i elven.


Å forhindre spredningen av lakseparasitten er et ansvar som hviler på enhver fisker. Vær helt sikker på at du under fiske følger instruksjonene du har mottatt. Parasitten skader for det meste migrerende unglaks og elveyngel - som er i sterk vekst. Parasitten skader fiskehuden slik at fisken blir mer sårbar for ulike bakterie- og soppinfeksjoner.

 

Det er bare Atlanterhavslaksebestanden som blir påvirket av lakseparasitten, men andre arter kan være bærere av parasitten. Den kan smitte fra en vannkilde til en annen gjennom fiskeutstyr, sløyeavfall, fisk og vann. Sørg for at alt du bruker av utstyr er desinfisert og følg mottatte instrukser.Instrukser til fiskere:

 

  • Desinfiser alt utstyr som er i bruk.

  • Ta ikke med vann fra en kilde til en annen.

  • Tøm ikke vann eller toaletter fra bobiler og campingvogner i vannkildene.

  • Sørg for at vann fra en vannkilde til en annen er med i båten din. (Kjølevann, eller bunnvann).

  • Sløy ikke fisk ved en annen vannkilde enn den du fanget fisken i.

  • La ikke sløyeavfall ligge igjen i nature eller i vann/elv slik at fuglene kan ta dette med og gjennom det smitte andre vannkilder.

 

Desinfeksjon av utstyr og båt får du utført i Skoganvarre.