SKITT FISKE!Skoganvarre
Laksefiske

Laksefiske i Lakselva


Laksefiske er en av de vanligste årsakene til at en reiser til Nord-Norge. Lakselva og områdene i nærheten er verdens beste steder for laksefiske. Lakselva har de siste årene vært blant de ti beste lakseelvene i Norge. Gjennom generasjoner har elven vært kjent for omfattende fangst og stor laks. Mulighetene til å fange laks på over 20 kg er alltid tilstede. Laks over 10 kg er vanlig. Du kan studere fangststatistikken her. I 2013 ble 7 770 kg laks tatt på stang i Lakselva.


Salmon Fishing in Lakselv


Nyttige  lenker:

 • Prisliste fiske og jakt.
 • Kart over Lakselva Lakselva.no.
 • Tidevanns kalender: sehavniva.no.
 • Mer informasjon om lakseparasitt: her.
 • Laksens vekt i forhold til lengde: tabell
  (Laksen i Lakselva tilhører gruppen kort type).
 • Vi støtter opp om Catch & Release fiske, se her for instruksjon om hvordan du håndterer fisken på riktig måte.

 

Lakselva er delt inn i flere soner, du må kjøpe kort for hver enkelt sone separat. I tillegg fins det private vald hvor du i noen tilfeller får kjøpt fiskekort fra grunneier. Fiske i private deler av elven er kun tillatt gjennom grunneier.

 

Lakselva / Skoganvarre

 


 

Det er lurt å ta følgende i betraktning når du fisker laks:

 

 • Forviss deg om at du har gyldige fiskekort.

 • Fiskesesongen begynner 6.juni klokken 00:00 og slutter den 30.august klokken 00:00.

 • Du kan fiske sjøørret i elven til i midten av september.

 • Gjør deg kjent med fiskereglene i området og følg dem.

 • Fangstrapport må alltid leveres.
  (Fangstrapportering)

 • Bli kjent med elvas sonegrenser, private og fredede områder.

 • Sørg for at fiskeutstyret er desinfisert i henhold til reglene.

 • Ha alltid med deg: bekreftelse på desinfeksjon, statskort for fiske, fiskekort og ID.

 • Normal høflighet forventes.

 • For å opprette en god populasjon anbefaler vi at du gjenutsetter den store hunnlaksen.

 • Det er en grense for hvor mange laks du kan ta ut av elven, lær deg om kvoter per person.

 • Du kan også kjøpe tørrfluekort til lavere pris i Lakselva.

 • I tillegg til laks er det også sjøørret, røye og harr i Lakselva.

 

Når du skal reservere fiskekort er det viktig å huske på at salget starter i mars for alle fiskere. Mange besøkende kommer til området, reserver derfor ditt kort i god tid før du kommer. Det er et begrenset antall kort lagt ut for salg.


Trekking for salmon in Lakselv